İddianame Kriterleri
 • İDDİANAME YETERLİ DELİLE DAYANARAK MI HAZIRLANMIŞTIR?
 • OLAYLAR DELİLLERLE BAĞLANTILI OLARAK AÇIKLANMAKTA MIDIR?
 • LEHE VE ALEYHE DELİLLER AYRI OLARAK VE AÇIKÇA GÖSTERİLMİŞ MİDİR?
 • ALEYHE OLAN HANGİ DELİLE NEDEN DAYANILDIĞI AÇIKLANMIŞ MIDIR?
 • İDDİANAMEDE OLAY, SUÇUN KANUNİ UNSURLARININ DENETİMİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE ORTAYA KONULMUŞ MUDUR?
 • OLAYI DİĞER OLAYLARDAN AYIRT EDECEK ÖLÇÜTLERE YER VERİLMİŞ MİDİR?
 • SUÇUN SÜBUTUNA MUTLAK ETKİ EDECEĞİ MUHAKKAK OLAN DELİLLER EKSİKSİZ TOPLANMIŞ MIDIR?
 • YÜKLENEN FİİLİN NEDEN İBARET OLDUĞU DURAKSAMAYA YER BIRAKMADAN ANLAŞILMAKTA MIDIR?
 • HANGİ FİİL NEDENİYLE CEZALANDIRMA TALEBİNDE BULUNULDUĞU ANLAŞILMAKTA MIDIR?
 • SONUÇ KISMINDA İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA İLGİLİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN HANGİLERİNİN HÜKMEDİLMESİNİN İSTENDİĞİNE AÇIKÇA YER VERİLMİŞ MİDİR?
 • İDDİANAME OKUNDUĞUNDA ATILI SUÇUN NE OLDUĞU ANLAŞILABİLMEKTE MİDİR?
 • MADDİ VAKIA TAM OLARAK ANLATILMIŞ MIDIR?
 • HUKUKİ NİTELEMELER DOĞRU YAPILMIŞ MIDIR?
 • MASUMİYET KARİNESİNE UYGUN BİR DİL KULLANILMIŞ MIDIR?
 • İDDİAYI DESTEKLEMEYEN ÖZEL BİLGİLERE, ÖZEL HAYAT KAPSAMINA GİREN OLAYLARA YER VERİLMİŞ MİDİR? (AİHS 8.’E AYKIRILIK OLUŞTURUR)
 • İSNADIN SINIRLARI TAM OLARAK BELİRLENMİŞ MİDİR?
 • İDDİANAMENİN İÇERİĞİNİN AÇIK, DİLİNİN SADE VE SANIĞIN ANLAYABİLECEĞİ BİR DİLDE OLMASINA DİKKAT EDİLMİŞ MİDİR?
 • HUKUKİ BİR METİNDE BULUNMAMASI GEREKEN TANIMLAMA VE AÇIKLAMALARA YER VERİLMİŞ MİDİR?
 • İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇUN NEREDE VE NE ZAMAN İŞLENDİĞİ AÇIK OLARAK BELİRTİLMİŞ MİDİR?
 • CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİNE AYKIRI TESPİT VE DEĞERLENDİRME YAPILMIŞ MIDIR?

 

 

News Reporter