Ceza Davası Hazırlık Tavsiyeleri
 • TÜM DAVA DOSYASINA AİT DİZİ PUSULASI HAZIRLANMALI.

 

 1. KLASÖRLER İÇERİSİNDE YER ALAN TÜM BELGELER KISACA İÇERİĞİ BELİRTİLMEK VE SAYFA NUMARASI VERİLMEK SURETİYLE HAZIRLANMALI
 2. MAHKEME TARAFINDAN DİZİ PUSULASI HAZIRLANMIŞ İSE YANLIŞLIK OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLMELİ

 

 • İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARA DAYANAK EYLEM/OLGU/VAKIALAR TEKER TEKER ÇIKARTILMALI

 

 1. TÜM İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMAYA DAYANAK GÖSTERİLEN FİİLLER/ VAKILALAR/ OLAYLAR DAVA KONUSU İSNATLA İLGİLİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN ÇIKARTILMALI
 2. İDDİANAMEDE MÜVEKKİLLE İLGİLİ ÖZEL BİR BÖLÜM VARSA O KISIMDA MÜVEKKİLLE İLGİLİ SUÇLAMALARA DAYANAK YAPILAN EYLEMLER ÇIKARTILMALI
 3. MÜVEKKİLLE İLGİLİ ÖZEL BİR BÖLÜM YOKSA, İDDİANAMEDE DOĞRUDAN MÜVEKKİLLE İLGİLİ SOMUT EYLEMLERİN NELER OLDUĞUNA DAİR VARSA TESPİTLER ÇIKARTILMALI

 

 • İDDİANAMEDE YER ALAN TÜM SUÇLAMALARA DAYANAK DELİLLERİN NELER OLDUĞUNUN TESPİTİ YAPILMALI

 

 1. MÜVEKKİLLE İLGİLİ SUÇLAMALARA İLİŞKİN DELİLLERİN NELER OLDUĞU ÇIKARTILMALI
 2. DİĞER SANIK VE SUÇLAMALARA İLİŞKİN DELİLLERİN NELER OLDUĞU ÇIKARTILMALI
 3. İDDİANAMEDE SIRALANAN DELİLLER
 4. İDDİANAMENİN EKİNDE YER ALAN DELİLLER AYRI AYRI ÇIKARTILMALI

 

 • İDDİANAMENİN YASANIN ARADIĞI ŞARTLARA UYGUN OLARAK HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞININ DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI. (CMK.170/2-4-5)

 

 1. İDDİANAME YETERLİ DELİLE DAYANARAK HAZIRLANMIŞ MIDIR?
 2. OLAYLAR DELİLLERLE BAĞLANTILI OLARAK AÇIKLANMIŞ MIDIR?
 3. LEHE VE ALEYHE DELİLLER AYRI OLARAK VE AÇIKÇA GÖSTERİLMİŞ MİDİR?
 4. ALEYHE OLAN HANGİ DELİLE NEDEN DAYANILDIĞI AÇIKLANMIŞ MIDIR?
 5. İDDİANAMEDE SUÇLAMA KONUSU YAPILAN OLAY, SUÇUN KANUNİ UNSURLARININ DENETİMİNE İMKAN VERECEK ŞEKİLDE ORTAYA KONULMUŞ MUDUR?
 6. OLAYI DİĞER OLAYLARDAN AYIRT EDECEK ÖLÇÜTLERE YER VERİLMİŞ MİDİR?
 7. SUÇUN SÜBUTUNA MUTLAK ETKİ EDECEĞİ MUHAKKAK OLAN DELİLLER EKSİKSİZ TOPLANMIŞ MIDIR?
 8. YÜKLENEN FİİLİN NEDEN İBARET OLDUĞU DURAKSAMAYA YER BIRAKMADAN ANLAŞILMAKTA MIDIR?
 9. HANGİ FİİL NEDENİYLE NE TÜR CEZALANDIRMA TALEBİNDE BULUNULDUĞU TEREDDÜTSÜZ ANLAŞILMAKTA MIDIR?
 10. SONUÇ KISMINDA İŞLENEN SUÇ DOLAYISIYLA İLGİLİ KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNDEN HANGİLERİNİN HÜKMEDİLMESİNİN İSTENDİĞİNE AÇIKÇA YER VERİLMİŞ MİDİR?
 11. İDDİANAME OKUNDUĞUNDA ATILI SUÇUN NE OLDUĞU ANLAŞILABİLMEKTE MİDİR?
 12. MADDİ VAKIA TAM OLARAK ANLATILMIŞ MIDIR?
 13. HUKUKİ NİTELEMELER DOĞRU YAPILMIŞ MIDIR?
 14. MASUMİYET KARİNESİNE UYGUN BİR DİL KULLANILMIŞ MIDIR?
 15. İDDİAYI DESTEKLEMEYEN ÖZEL BİLGİLERE, ÖZEL HAYAT KAPSAMINA GİREN OLAYLARA YER VERİLMEMESİNE DİKKAT EDİLMİŞ MİDİR?
 16. İSNADIN SINIRLARI TAM OLARAK BELİRLENMİŞ MİDİR?
 17. İDDİANAMENİN İÇERİĞİNİN AÇIK, DİLİNİN SADE VE SANIĞIN ANLAYABİLECEĞİ BİR DİLDE OLMASINA DİKKAT EDİLMİŞ MİDİR?
 18. HUKUKİ BİR METİNDE BULUNMAMASI GEREKEN TANIMLAMA VE AÇIKLAMALARA YER VERİLMEMESİNE DİKKAT EDİLMİŞ MİDİR?
 19. İŞLENDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇUN NEREDE VE NE ZAMAN İŞLENDİĞİ AÇIK OLARAK BELİRTİLMİŞ MİDİR?
 20. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİNE AYKIRI TESPİT VE DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI KURALINA RİAYET EDİLMİŞ MİDİR?

 

 • USULÜ OLARAK YAPILMASI GEREKEN İTİRAZLARIN OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 1. 24 MADDE GEREĞİNCE REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNMAYI GEREKTİRECEK HUSUS OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLMELİ
 2. 12 MADDE GEREĞİNCE DAVANIN YETKİLİ MAHKEMEDE AÇILIP AÇILMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ. SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI VARSA AMACIN ANAYASAL KURUMLARI ELE GEÇİRMEK İDDİASI OLMASI NEDENİYLE ANKARA MAHKEMELERİNİN YETKİLİ OLMA İHTİMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 3. AİHS. 6, AY 37. MADDESİ GEREĞİNCE TABİ HAKİMLİK İLKESİNE AYKIRI OLARAK OLUŞTURULMUŞ BİR MAHKEME OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 4. 5 MADDESİ GEREĞİNCE MAHKEMENİN GÖREVLİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 2. AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ESKİ ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİN DAVALARINA BAKMAKTA, İSNAT EDİLEN SUÇLAR AÇISINDAN CEBİR, ŞİDDET VE SİLAH ASLİ UNSUR OLDUĞU İÇİN BU UNSURLARIN OLMAMASI BAĞLAMINDA GÖREV DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI
 5. 10 MADDE GEREĞİNCE BİRLEŞTİRME TALEP EDİLMESİNİ GEREKTİREN DAVA OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 6. 218 MADDESİ GEREĞİNCE BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI GEREKEN BİR DAVA OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 7. KAMU DAVASININ AÇILMASININ İZNE TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ. (MEMURLAR AÇISINDAN SORUŞTURMA İZNİ)
 8. 223/7 MADDE GEREĞİNCE MUHAKEME ENGELİ OLAN KESİN HÜKÜM İTİRAZINI HAKLI GÖSTERECEK BİR KARAR YA DA DAVANIN OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 9. DOSYADA HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMİŞ OLAN DELİL OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ YAPILARAK CMK.147 VE 206 MADDE KAPSAMINDA REDDEDİLEREK DOSYADAN ÇIKARTILMASI İSTENMELİ.
 10. DOSYADA GİZLİ TANIK VARSA, (YOKUŞ- SEVÜK KARARI AİHM) MAHKEMEDEN BU KAPSAMDA İSTENECEK HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

 • SUÇLAMALARLA İLGİLİ ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

 

 1. İDDİANAMEDE YÖNELTİLEN SUÇLAMADA MADDİ OLAYLA İLGİLİ OLARAK MÜVEKKİL TARAFINDAN SUÇLAMAYA CEVAP HAZIRLANMASI İSTENMELİ
 2. SUÇLAMADA TEKNİK BİR HUSUS VARSA İŞİN MEVZUAT YÖNÜ ARAŞTIRILMALI ( TEŞVİK YASASI, YARDIM TOPLAMA vb)
 3. TEKNİK VE HUKUKİ KONULARLA İLGİLİ OLARAK CMK.67/6 GEREĞİNCE UZMAN MÜTALASI ALINMASI HUSUSU DEĞERLENDİRİLMELİ
 4. MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALDIRILMASI İSTENECEKSE BUNUN NEDEN GEREKLİ OLDUĞU KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMALI

 

 • MAHKEMEDEN, TOPLANMASI İÇİN TALEPTE BULUNULACAK DELİLLERİN HAZIRLANMASI

 

 1. İDDİANAMEDE YER ALAN DELİLLERİN ÇÜRÜTÜLMESİ İÇİN MAHKEME TARAFINDAN TOPLANMASI İSTENİLEN TÜM DELİLLER BELİRLENMELİ
 2. DOĞRUDAN BİZİM TARAFIMIZDAN SUNULABİLECEK DELİLLER BELİRLENMELİ VE HANGİ AŞAMADA MAHKEMEYE SUNULACAĞI DEĞERLENDİRİLMELİ
 3. SAVUNMA KAPSAMINDA TANIK DİNLETİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTE İSE HANGİ KONUDA VE KİMİN TANIK OLARAK DİNLETİLMEK İSTENDİĞİNİN BELİRLENMESİ
 4. MAHKEME TARAFINDAN DELİLLERİN REDDİ DURUMUNDA HANGİ İŞLEMLERİN YAPILACAĞI DEĞERLENDİRİLMELİ. (TANIĞIN MAHKEMEDE HAZIR EDİLMESİ GİBİ)

 

 • DİĞER SANIKLARA SAVUNMA KAPSAMINDA SORULACAK SORULARIN BELİRLENMESİ,

 

 1. SUÇLAMALARIN HAKSIZ VE MESNETSİZ OLDUĞUNUN TEYİTİ AMACIYLA DİĞER SANIKLARA SORULMASI İSTENİLEN SORULARIN HAZIRLANMASI
 2. SANIKLARA SORULACAK SORULARLA AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİMİZ KONULAR OLACAĞINDAN NEDEN, NİÇİN, NASIL GİBİ SORULARLA İZAHAT YAPMASI SAĞLANMALI
 3. AÇIKLAMA YAPMAYA YÖNELTİCİ, ANLATTIRICI SORULAR BELİRLENMELİDİR.
 4. YÖNLENDİRİCİ OLMAYAN, UCU AÇIK VE CEVABI İÇİNDE OLMAYAN SORULARLA AÇIKLAMA YAPTIRILMALI

 

 • MÜŞTEKİ VARSA, KATILMA TALEBİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMALI

 

 1. MÜŞTEKİ VARSA DOĞRUDAN ZARARI OLUP OLMADIĞI VARSA ZARARININ NE OLDUĞUNUN DOSYA KAPSAMINDAN ARAŞTIRILMASI
 2. DOĞRUDAN ZARARI YOKSA KATILMA TALEBİNİN KABUL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNDA HAZIRLIK YAPILMALI
 3. KATILMA TALEBİ KONUSUNDA HANGİ SUÇTAN VE HANGİ SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLUNDUĞUNUN AÇIKÇA BELİRTİLMESİ
 4. ÖRGÜT SUÇLARINDA KİŞİLERİN DOĞRUDAN ZARARI OLMADIĞINA DAİR YARGITAY KARARLARI DA DİKKATE ALINARAK MÜŞTEKİLERİN ÖRGÜT SUÇUNDAN KATILMA TALEPLERİNİN KABUL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ KONUSUNA ÇALIŞILMALI.

 

 • MÜŞTEKİLERE SORULMASI GEREKEN SORULARIN HAZIRLANMASI

 

 1. NEDEN, NİÇİN VE NASIL ŞEKLİNDE AÇIKLAMA YAPILACAK SORULAR SORULMAMALI
 2. GEREĞİNDEN FAZLA SORU SORULMAMALI
 3. CEVABI BİLİNMEYEN SORU SORULMAMALI

 

 • MÜVEKKİLİN SORGU İÇİN SAVUNMASININ HAZIRLANMASI

 

 1. İDDİANAMEDE MÜVEKKİLE YÖNELTİLEN TÜM SUÇLAMALARA AYRI AYRI CEVAP VERİLECEK ŞEKİLDE SAVUNMA HAZIRLANMALI
 2. YÖNELTİLEN OLGUSAL SUÇLAMALARLA İLGİLİ OLARAK MÜVEKKİL TARAFINDAN HAZIRLIK YAPTIRILMALI
 3. SAVUNMADA NEDEN ÖRGÜT KURUCUSU/
 4. YÖNETİCİSİ/ÜYESİ OLAMAYACAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMA OLMALI
 5. HAZIRLANACAK SAVUNMANIN UZUN OLMASI DURUMUNDA MÜVEKKİLİN ÇALIŞMA YAPMASI İÇİN SORGUDAN ÇOK ÖNCE SAVUNMA HAZIRLANMALI
 6. DOSYANIN KAPSAMLI OLMASI, EKLERİN ÇOK OLMASI NEDENİYLE SAVUNMA HAZIRLANAMAMIŞ İSE SORGU İÇİN SÜRE İSTENMELİ
 7. MÜVEKKİL SAVUNMASINDA HUKUKİ İZAHATLAR YAPMAMALI. HUKUKİ İZAHATLAR AVUKATIN DİLEKÇESİNDE OLMALI

 

 • SUÇ İSNATLARIYLA İLGİLİ SAVUNMANIN HAZIRLANMASI

 

 1. HER SOMUT FİİLİN/VAKIANIN SAVCI TARAFINDAN GÖSTERİLEN TCK’DA KARŞILIĞI OLAN SUÇ TİPİ BELİRLENMELİ
 2. SUÇ TİPLERİYLE İLGİLİ OLARAK TCK KİTAP ŞERHLERİ, YARGITAY KARARLARI, AYM KARARLARI VE AİHM KARARLARI KAPSAMINDA ÇALIŞMA YAPILMALI
 3. HER SOMUT İDDİAYA DAYANAN FİİLİN/ VAKIANIN VAR OLAN DELİLLER ÇERÇEVESİNDE NEDEN TCK’DAKİ İLGİLİ SUÇU OLUŞTURMADIĞI HUKUKİ GEREKÇELERLE İZAH EDİLMELİ.
 4. SOMUT FİİL İSNADINDA BULUNULMAMIŞ OLSA BİLE ( ÖRGÜT SUÇU GİBİ) NEDEN İSNAT EDİLEN SUÇUN MÜVEKKİLİMİZ AÇISINDAN OLUŞMAYACAĞI İZAH EDİLMELİ.
 5. BELGELER, BAŞKA BELGELERLE, TANIK BEYANLARI BAŞKA TANIK BEYANLARI İLE BİLİRKİŞİ RAPORLARI BAŞKA BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE ÇÜRÜTÜLEREK SAVUNMA OLUŞTURULMALI

 

 • ÖRGÜT SUÇLAMASI KONUSUNDA YAPILACAKLAR

 

 1. ÖRGÜT SUÇLAMASINA DAYANAK YAPILAN HUSUSLAR BELİRLENMELİ
 2. CEBİR, ŞİDDET VE SİLAH İDDİASININ DAYANAĞININ NE OLDUĞU VE GERÇEĞİ YANSITIP YANSITMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 3. HUKUKİ OLARAK ÖRGÜT SUÇLAMASININ DOĞRU OLMADIĞINA DAİR HAZIRLIK YAPILMASI
 4. MÜVEKKİLİN ÖRGÜT SUÇLAMASIYLA İLGİLİ OLARAK YAPACAĞI SAVUNMANIN HAZIRLANMASI

 

 • DURUŞMA BAŞLADIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

 1. YAPILACAK USULÜ İTİRAZLARLA İLGİLİ OLARAK MAHKEMEYE DURUŞMA ÖNCESİNDE DİLEKÇE VERİLMESİ
 2. MÜVEKKİLLE İLGİLİ OLARAK TUTUKLAMA, YAKALAMA, KIRMIZI BÜLTEN KARARI VARSA BUNLARIN KALDIRILMASINA DAİR YAZILI DİLEKÇENİN SUNULMASI
 3. HER DURUŞMA ÖNCESİNDE YAPILACAK TALEPLERLE İLGİLİ YAZILI DİLEKÇENİN SUNULMASI
 4. İDDİANAMENİN VE EKLERİNİN MAHKEMEDE OKUNMASI İSTENMELİ.
 5. DURUŞMA ESNASINDA OKUNDU DENİLEREK OKUNMAYAN EVRAK OLMAMALI. OKUNMAYAN EVRAKLA İLGİLİ MAHKEMENİN OKUNDU DİYE TUTANAĞA YAZMASINA İTİRAZ EDİLMELİ
 6. CEZA YARGILAMASINDA SÖZ VERİLMEZ ALINIR KURALI UNUTULMAMALI.
 7. SANIK HAKLARININ EKSİKSİZ OLARAK HATIRLATILMASI HUSUSU TAKİP EDİLMELİ, EKSİKLİK OLURSA UYARILMALI
 8. İDDİANAMENİN VE EKLERİNİN EKSİKSİZ VERİLMESİ HUSUSU TAKİP EDİLMELİ
 9. YAZILI OLARAK MAHKEMEYE SUNULAN TALEPLERLE İLGİLİ, DURUŞMADA SÖZLÜ OLARAK AÇIKLAMA YAPILMALI. DİLEKÇE VERDİNİZ YA DA KISA TUTUN ŞEKLİNDE Kİ DEĞERLENDİRMELERE İTİBAR EDİLMEMELİ
 10. İDDİANAME OKUNDUKTAN SONRA SORGUDAN ÖNCE YÜKLENEN SUÇUN ANLATILMASI AŞAMASINDA (CMK 147/1-B) İDDİALARIN VE DELİLLERİN MÜVEKKİL AÇISINDAN AÇIKLANMASI İSTENMELİ
 11. BELGELER VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI İÇİNDEKİ ÇELİŞKİLER BULUNARAK VEYA BELGEYİ VEYA BİLİRKİŞİ RAPORUNU HAZIRLAYAN KİŞİLER MAHKEMEYE TANIK OLARAK ÇAĞIRILIP ÇAPRAZ SORGU ILE ÇELİŞKİLER ORTAYA KONARAK BELGENIN VEYA RAPORUN NEDEN GÜVENİLMEZ OLDUĞU HUSUSU ORTAYA KONULMALI.

 

 • DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI SÜRECİNDE YAPILACAKLAR
  1. SANIĞIN SORGUSUNDAN SONRA DELİLLERİN ORTAYA KONULMASINA BAŞLANIR. (CMK.206)
  2. ÖNCELİKLE İDDİANAMEDE GÖSTERİLEN DELİLLER DURUŞMADA ORTAYA KONULUR.
  3. BİR AÇIKLAMAYI VE GÖRÜŞÜ İÇEREN RAPOR, BELGE VE DİĞER YAZILAR DURUŞMADA OKUNUR (CMK.209-214)
  4. HERHANGİ BİR BELGENİN OKUNMASINDAN SONRA, BUNLARA KARŞI BİR DİYECEĞİ OLUP OLMADIĞI KATILANA VEYA VEKİLİNE, C SAVCISINA, SANIĞA VE MÜDAFİİNE SORULUR. ( CMK.215) BU DÜZENLEME GEREĞİNCE OKUNACAK TÜM DELİL NİTELİĞİNDEKİ BELGELERLE İLGİLİ NELER SÖYLENECEĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMALI.
  5. BİLİRKİŞİ RAPORLARI İLE İLGİLİ OLARAK İLGİLİLERE GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRMELERİ VE İTİRAZLARINI YAPABİLMELERİ İÇİN SÜRE VERİLİR. (CMK.67) RAPOR GELDİĞİNDE SÜRE İSTENMELİ EĞER İTİRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİR DURUM VARSA YAZILI OLARAK İTİRAZ MAHKEMEYE SUNULMALI.
  6. SANIK VE MÜDAFİİ MAHKEMEDEN HER ZAMAN YENİ DELİL ARAŞTIRILMASINI VE DELİLLER BELİRLİ İSE BU DELİLLERİN DURUŞMAYA ÇAĞRILMASINI VE GETİRTİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR.
  7. DELİLİN ORTAYA KONULMASI İSTEMİ, GEÇ BİLDİRİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE REDDEDİLEMEZ.(CMK.207) HER ZAMAN DELİL BİLDİRİLEBİLİR
  8. SANIĞIN, TANIĞIN, BİLİRKİŞİNİN DİNLENMESİNDEN SONRA BUNLARA KARŞI BİR DİYECEKLERİ OLUP OLMADIĞI KATILANA VEYA VEKİLİNE, C SAVCISINA, SANIĞA VE MÜDAFİİNE SORULUR. (CMK.215) BU KİŞİLERİN DİNLENMESİNDEN SONRA SÖYLENENLERE KARŞI NELERİN DENİLECEĞİNE ÇALIŞILMALI

 

 • SAVUNMA HAKKININ KAPSAMI

 

 1. CEZA YARGILAMASINDA SANIĞIN EN ÖNEMLİ HAKKI SAVUNMA HAKKIDIR VE YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA SÖZ KONUSUDUR.
 2. BU HAKKIN KAPSAMINDA, MÜDAFİDEN YARARLANMA, SUSMA, SORU SORMA, KENDİ ALEYHİNE İŞLEMLERE KATILMAMA, DELİLLERİN TOPLANMASINI İSTEME, DURUŞMADA HAZIR BULUNMA, DOSYAYI İNCELEME VE ÖRNEK ALMA, SAVUNMASINI HAZIRLAMAK İÇİN ZAMAN VE KOLAYLIĞA SAHİP OLMA (AİHS.6/3b, İHEB.m.10) YER ALIR.

 

 

 

 

 

 

 

News Reporter