Gözaltı

Gözaltı işlemi hakkında yapılacaklar

 • Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, varsa avukatı veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, sulh ceza hâkimine başvurabilir.Gözaltı sürecinde avukat olmasa dahi eş veya birinci ve ikinci derece akrabalar ( baba, anne, reşit çocuk, kardeş, dede, nine, torun) itiraz işlemlerini yapabilirler.Gözaltı sürecinde Barodan tayin edilen avukat ifadeye katılma aşamasında bulunmaktadır. İfadede avukat bulundurma zorunluluğu olduğu için siz talep etmeseniz dahi Barodan avukat istenmektedir. Emniyet ile Savcılık ifadesinde ve tutuklamaya sevk edilirseniz Sulh Ceza Hakimliğinde yanınızda Barodan gönderilen bir avukat yer almaktadır. Barodan gelen avukatla ifade öncesinde görüşebilir ve haklarınızın ne olduğunu öğrenebilirsiniz.Kendi özel avukatınızla gözaltı sürecinde görüşmenize, yasal olmamasına rağmen, izin verilmemektedir.. Avukatla görüşemediğiniz durumda paniklememek ve sakin olmak önem arz etmektedir.

İfade aşamasında yapılacaklar

 • Gözaltına almaya gerekçe teşkil eden SOMUT DELİLLERİN neler olduğu kolluk görevlilerine sorulmalı ve ifade öncesinde
 • Somut suçlamaların ne olduğunun ifade öncesinde bildirilmesi istenilmelidir.
 • Uykusuz, yorgun, aç, psikolojik veya fizyolojik yönden iyi durumda değilseniz, ifade için süre istenebilir. Eğer ifade verilmek gerekiyor ise maruz kalınan sıkıntılar usulüne uygun bir şekilde ifade tutanağına yazdırılmalıdır.
 • İfade alma ve sorguda yasak usuller (CMK) Madde 148 – (1) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz.

  (2) Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

  (3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez.

  (4) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz.

  (5) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuriyet savcısı tarafından yapılabilir.

  • İfade aşamasında sorular açık, net ve anlaşılabilir olmalı yoruma dayalı ya da felsefi sorulara ya da bu konuda kişisel görüşünüz nedir gibi sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. Bu tür sorulara yorum yapmak yerine bilmiyorum demek daha doğru olur.
  • İfade esnasında, yorum, tahmin ve kanaat belirten ifadelerden uzak durulmalıdır. Sadece bilinen konularla ilgili cevap verilmeli, bilinmeyen konularda yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.
  • Maalesef, kolluk tarafından ifadede delil elde etmek amacıyla hareket edilmektedir. Bu nedenle doğru olmayan sorular sormak, yanıltıcı bilgiler vermek suretiyle sizi yanıltmak istemektedirler. Bu nedenle bilmediğiniz hiçbir soruya cevap verilmemelidir.
  • Polis ifadesinin sonunda eklemek istediğiniz bir husus var mı şeklindeki soruya, yaşanılan kötü muamele varsa söylenmeli ve yasaya aykırı hiçbir faaliyet içerisinde bulunulmadığı ifade edilmelidir.

Etkin Pişmanlık Nedir?

Etkin Pişmanlık adı üzerinde yaptığından pişman olma anlamına gelmektedir. Yasal düzenlemeye göre örgüt üyesi olan kişinin, örgütün faaliyeti kapsamında bir suçun işlenmesine iştirak etmemesi ve örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan bilgi verilmesi durumunda ceza verilmeyeceği belirtilmektedir.

 

Yasa dışı hiçbir faaliyet içerisinde olmamış bir öğretmen olarak, herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmemiş olmama rağmen etkin pişmanlıktan faydalanmak için ne yapılması gerektiği belli değildir. Çocuklarımı cemaate yakın olduğu bilinen okullara göndermek ya da Bankasya’da hesabın olmasından dolayı nasıl bir pişmanlık içerisinde olunması gerektiği belli değildir. Çocuklarımı cemaat okullarına gönderdiğim ve Bankasya’da hesabım olduğu için pişmanım demek yeterli midir? Belli değil. Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olan bir okula çocuğun gönderilmesi ya da denetim altında bulunan bir bankada hesabın olması suç mudur ki bundan dolayı pişman olunduğu belirtilmeli. Bu konu biraz karışık ve hukuken de biraz sorunlu gibi.

 

Yasaya bakılacak olursa, ‘Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.’ Denilmektedir. Bu düzenlemeye göre örgütün dağılmasını ya da mensuplarının yakalanması için bilgi verildiğinde ceza verilmeyeceği belirtilmektedir.

Aile tarafından yapılabilecekler:

Gözaltı işlemi yapıldığında bu durumun istenilen bir yakına haber verilmesi gerekmektedir. Yakınlarınızdan kime haber verilmesini istiyorsanız, o kişinin iletişim bilgilerini yanınızda bir not kağıdında bulundurmanız ya da ezberlemeniz iyi olur.

 

Eğer özel bir avukatınız varsa yakınınız tarafından avukatınıza bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Kendi özel avukatınızla görüşmenize izin verilmese bile süreç avukatınız tarafından takip edilebilir.

 

Gözaltı sürecinin 30 güne kadar uzayabileceği düşünülerek sabırlı hareket etmek önemli. 30 gün boyunca gözaltında tutmaya bilirler ancak sürecin nasıl işleyeceğini baştan bilmek mümkün görünmemekte. Yapılması gereken ilk gözaltı kararına ve gözaltının uzatılması kararlarına karşı Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etmektir.

 

Gözaltında yaşanabilecek en kötü sorun fiili işkenceye maruz kalınmasıdır. Aile fertleri işkence yapıldığına dair bilgi alırsa bunu ilgili birimlere yazılı ve sözlü olarak iletmelidir.

 

Gözaltı sürecinde tam olmasa bile yemek ihtiyacı giderilmektedir. Dışardan yemek götürülmesine izin verilmemektedir.

 

Gözaltı süreci uzadığında kıyafet götürülebilir. Kıyafet ihtiyacının giderilmesine süre uzadığında izin verilebilir.

News Reporter