İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İHRACI

İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN KHK İLE İHRACI KONUSUNDA YOL HARİTASI

İş Kanununa tabi personelin KHK ile ihracında iki farklı yöntem uygulanmaktadır. Birincisi idari bir kararla ihraç işlemi. İkincisi ise KHK ekli liste ile ihraç işlemi.

1- İdari bir kararla ihraç durumunda, ihraç gerekçesi 667 s KHK ise, İş Mahkemesinde işe iade davası açılması gerekmektedir. BUNUN İÇİN EKTE BULUNAN DİLEKÇE KULLANILABİLİR. AYM VE AİHM BAŞVURUSU İŞE İADE DAVASI SONUÇLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKTİĞİ İÇİN DİĞER DİLEKÇELER KARAR ÇIKTIĞINDA DÜZENLENİP BU BÖLÜME EKLENECEKTİR.

2- KHK ekli liste ile ihraç durumunda ise memurların uyguladığı yöntem aynen takip edilerek idare mahkemesi, AYM ve AİHM’ye dava açılması gerekmektedir. ( İş Mahkemesine açılan işe iade davalarında mahkemeler idare mahkemesinin görevli olduğuna dair karar verdi) HANGİ KHK’YA EKLİ LİSTE İLE İHRAÇ EDİLDİYSENİZ SİTEDE O ADLA YER ALAN DİLEKÇELERİ KULLANARAK BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.

İşçi statüsünde çalışan personelin normal şekilde iş akti fehedilmiş olsa yapılması gereken işlem İş Mahkemesinde İşe İade davası açmak olacaktı. Ancak, ortada idari bir kararla değil doğrudan KHK (Kanun) ile iş aktinin feshi durumu vardır. Bu nedenle başvuruya neden olan ihlalin kaynağı bir kanun (hükmünde KHK) olduğu için, OHAL KHK’larını Danıştay dâhil idare mahkemelerinin iptal yetkisi yoktur. Hatta bir istisna hariç AYM’nin de iptal yetkisi yoktur (AY m. 148/1). İptal yetkisi olmayan bir mahkeme, ihlali gideremez, ihlali gideremeyen bir makam ya da mahkeme etkisizdir. Etkisiz olan mahkemelere başvurur ve beklerseniz, 30 günlük (AYM) ve 4 aylık (AİHM) ( 4 aylık süre henüz yürürlüğe girmedi ancak tedbiren 4 ay esas alınabilir) başvuru sürelerini kaçırırsınız; haklarınızı tamamen kaybedersiniz.

Bu nedenle öncelikle AYM’ye ve kısa bir süre sonra da AİHM’e bireysel başvuruda bulunulması gerekir. AİHM’e de bu aşamada başvurulmasının nedeni, AYM’nin de KHK’ları iptal yetkisinin olmamasıdır; ancak ileride içtihat yoluyla AYM bazı bireysel başvuruları kabul ederse, AİHM’nin “Neden AYM’ye başvurmadın? İç başvuru yolu tüketilmediği için başvurunuz reddedilmiştir” deme ihtimali olduğu için, ihtiyaten öncelikle AYM’ye başvuru yapmanızda yarar var.

Ancak ileride sürprizlerle karşılaşmamak için İDARE MAHKEMESİNE de 60 gün içerisinde İPTAL davası açılmasında da yarar vardır.

Kısaca, aynı anda hem AYM’ye 30 gün içinde başvurunuz. Ayrıca, İDARE Mahkemesinde 60 gün içerisinde İPTAL davası açınız. Daha sonra 6 ay içerisinde AİHM başvurusunu yapınız.

KIDEM TAZMİNATI

İşe iade istemeyen personel doğrudan kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer hakları için dava açabilir.

İşe iade davası açmış olanlar, bu davaları sonuçlandıktan sonra tazminat davası açmalılar.

İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İHRACI İLE İLGİLİ DİLEKÇELER

1- İŞE İADE DAVA DİLEKÇESİ

2- KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI DAVA DİLEKÇESİ

News Reporter