Tutuklama İşlemine Karşı

Savcılık tarafından tutuklanmanız gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğinizde, hakim karşısına çıkartılacaksınız. Size yöneltilen suçlamanın ne olduğunu hakim kısaca anlatır. Muhtemelen silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasından tutuklanmanızın istendiği söylenecektir. Hangi eyleminizin gerekçe gösterildiği konusunda bir açıklama yapılmayacaktır. Emniyet ifadenizde size sorulan sorulara göre savunmanızı yapabilirsiniz. Hakim sözünüzü kesmeden sizi dinleyebilir bazen uzun olduğunu düşündüğünde sonlandırmanızı isteyebilir.

Size yöneltilen suçlamanın silahlı terör örgütü üyeliği/yöneticiliği olduğunu düşünerek savunma yapın. Bu suçu işlemiş olmanız için, örgüt mensuplarıyla bir araya gelerek silahlı bir örgüt kurma ya da kurulmuş bir örgüte üye olma konusunda anlaşmanız gerekir. Yine, silahlı örgütün kuruluş amacının da cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleri kullanmak suretiyle Anayasal Düzeni ortadan kaldırmak amacıyla kurulmuş olması gerekir. Bu suç taksirle oluşmaz. Bilerek ve isteyerek bu suç işlenebilir. Eğitim faaliyetinde bulunmak, sendika üyesi olmak, bankaya para yatırmak, çocuklarını özel okulda okutmak bu suçun işlendiğini göstermez.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkartıldığınızda Baro tarafından size bir avukat görevlendirilmesi gerekmektedir. Avukat sizinle görüştüğünde kendisine suçlamaların neden haksız olduğunu kendinize göre anlatın.

Savunmanızda öncelikle size yöneltilen suçlamaların neden doğru olmadığını izah edin. Yasadışı bir eyleminizin olmadığını yaptığınız işlerden örnekler vererek izah etmeye çalışın. Kendinizden ve yaptığınız işlerden kısaca bahsedin. Eğer kendinizin ve ailenizin sağlıkla ilgili bir sorunu varsa bundan da bahsedin. Kaçmanızın ve delilleri karartmanızın neden mümkün olmadığını izah etmeye çalışın. Adli kontrol kararının sizin için neden yeterli olacağını anlatmaya çalışın.

Sizin anlattıklarınız bittikten sonra avukatınıza söz verilecektir. Avukat tarafından yapılacak savunma sonrasında hakim kararını vermek için ya ara verecek ya da hemen kararını açıklayacaktır. Eğer toplu olarak sevk edildiyseniz herkesin savunması bittikten sonra karar açıklanacaktır.

Hakim tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmanıza karar verildiyse, yurtdışı çıkış yasağı ve/veya haftanın belirli günleri karakola imza verme gibi tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında adliyede serbest bırakılacaksınız. Özgür bir şekilde evinize gidebilirsiniz. Yalnız bu karara karşı Savcının itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Savcılık karara itiraz ederse bir sonraki Sulh Ceza Hakimliği itirazı inceleyecektir. İtiraz neticesinde hakimlik savcının itirazını reddederse serbest bırakılmanız kesinleşmiş olacaktır. Artık yeni bir delil olmadan tekrar gözaltına alınmanız söz konusu olmayacaktır. Ancak, gördüğümüz bazı örneklerden yeni bir delil gösterilerek tekrar gözaltı işlemi yapılmaktadır. Fakat bu düşük bir ihtimaldir.

Hakim tutuklanmanıza karar verdi ise kolluk tarafından bulunduğunuz ilin cezaevine götürüleceksinizdir. Tutuklama kararını avukatınız alabilir. Kararda soyut ifadelerle neden tutuklama kararı verildiğini görebilirsiniz.

Adliye aşamasında aileniz uzaktan da olsa sizin yanınıza gelebilir. Kolluk görevlilerinin insafına göre ailenizle kısa süreli görüşme imkanı sağlanabilir. Tutuklama olduğunda vedalaşmanıza da müsaade edilebilir.

Tutuklama kararından sonra hukuken yapılacak işlem 7 gün içerisinde verilen karara itiraz etmek olacaktır. Tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine verilecek dilekçe ile öncelikle verdiği karardan dönmesi talep edilecek, aksi taktirde bir sonraki Sulh Ceza Hakimliğine itirazın incelenmesi için gönderilmesi istenecektir.

Yapılan itiraz neticesinde sulh ceza hakimliği itirazınızı haklı görürse tutuklama kararının kaldırılarak derhal tahliye edilmenize karar verecektir. Bu karara karşı savcılığın itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bu şekilde karar verildiği gün cezaevinden salıverileceksinizdir.

Eğer hakimlik itirazınızı haksız görür ve reddeder ise tutuklama kararınız kesinleşecektir. Bu karardan sonra gidilebilecek tek yol Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru olacaktır. Anayasa Mahkemesi tarafından inceleme maalesef uzun süre almaktadır.

Tutuklama kararı 30 günlük sürelerde dosya üzerinde incelenmektedir. İnceleme yapılma tarihleri öncesinde savcılığa dilekçe gönderebilirsiniz.

Ayrıca, tutukluluğunuzun sona erdirilmesi için süre sınırı olmaksızın sulh ceza hakimliğinden tahliye talebinde bulunabilirsiniz.

ETKIN PISMANLIK NEDIR?

Etkin Pişmanlık adı üzerinde yaptığından pişman olma anlamına gelmektedir. Yasal düzenlemeye göre örgüt üyesi olan kişinin, örgütün faaliyeti kapsamında bir suçun işlenmesine iştirak etmemesi ve örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlayan bilgi verilmesi durumunda ceza verilmeyeceği belirtilmektedir.

Yasa dışı hiçbir faaliyet içerisinde olmamış bir öğretmen olarak, herhangi bir suçun işlenmesine iştirak etmemiş olmama rağmen etkin pişmanlıktan faydalanmak için ne yapılması gerektiği belli değildir. Çocuklarımı cemaate yakın olduğu bilinen okullara göndermek ya da Bankasya’da hesabın olmasından dolayı nasıl bir pişmanlık içerisinde olunması gerektiği belli değildir. Çocuklarımı cemaat okullarına gönderdiğim ve Bankasya’da hesabım olduğu için pişmanım demek yeterli midir? Belli değil. Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabi olan bir okula çocuğun gönderilmesi ya da denetim altında bulunan bir bankada hesabın olması suç mudur ki bundan dolayı pişman olunduğu belirtilmeli. Bu konu biraz karışık ve hukuken de biraz sorunlu gibi.

Ne yazık ki, bu dönemde etkin pişmanlık düzenlemesi şantaj aracı olarak kullanılmaktadır. İsnat edilen eylemlerin hiçbirisi ( sendika üyesi olmak, bankasya’ya para yatırmak, çocuklarını özel okullara göndermek, kitap bulundurmak, 1 dolar yakalanması gibi)  normal hukuk sisteminde suç olmadığı için etkin pişmanlıktan yararlanılması söz konusu olamaz.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade verirseniz tutuklanmayacaksınız denilerek alınan ifadeler aleyhe delil olarak kullanılmakta, masum faaliyetler suç eylemi olarak değerlendirilmektedir. Normal ifade verilse normal hukuk sisteminde sorun yaşamayacak kişiler, etkin pişmanlık adı altında verilen ifadelerle zor duruma sokulmaktadır.

Kendisini ilerde sıkıntıya sokmak istemeyenler için yapılması gereken isnat edilen suçların kabul edilmemesi olmalıdır. İsnat edilen suçlamaların aslında suç olmadığı da unutulmamalıdır.

News Reporter