ÖĞRETMENLİK ÇALIŞMA İZNİNİN (LİSANSININ) İPTALİ

MEB’İN 21.7.2016 TARİHLİ GENELGESİ HAKKINDA YAPILACAKLAR

 • MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 21.07.2016 tarihli tüm Valiliklere ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen GENELGE doğrultusunda Özel Okul öğretmenleri ve yöneticilerinin çalışma izinleri iptal edilerek yeni çalışma izni talebinin de kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.
 • GENELGE Tüm Türkiye’de uygulama özelliğine sahip olduğu için bu karardan etkilenen herkes, genelgeden haberdar olduğu tarihten itibaren, hem kendine yönelik işlemin hem de işleme dayanak olan genelgenin iptali için dava açabilir. MEM’e yapılacak yazılı başvuruya verilecek cevap sonrasında süreç başlatılabilir. Bu karardan etkilenen herkes bu davayı açabilir.
 • Dava dilekçesinde genelgenin iptali ile birlikte özel olarak tesis edilen işlemin de iptali istenmektedir.
 • Dava, Danıştay’a açılacak. Bunun için Ankara’ya gidilmesine gerek yok. Bulunulan ilde idare mahkemesi varsa idare mahkemesi aracılığıyla, idare mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesi aracılığıyla dava açılabilir. Başvuru için bizzat gidilmesi gerekir.
 • Dava dilekçesi 3 nüsha çıkartılmalı. 2 nüshası mahkemeye sunulmalı. Bir nüshası başvuru numarasıyla birlikte muhafaza edilmelidir.
 • Dava masrafı 300TL civarında tutmaktadır. Bu parayı ödeyemeyecek olanlar adli yardım talebinde bulunabilir. Bunun için dilekçenin son kısmında bir talep açıklaması yer almaktadır. Adli yardım talebi olmayanlar bu kısmı çıkararak dilekçelerini sunmalıdırlar.
 • Adli yardım talebinde bulunulduğunda dava açmak için harç ödenmemekte, Danıştay talebinizi haklı görürse harç talep edilmeyecek, haklı görmezse bir tebligat göndererek harcı yatırmanızı isteyecektir. Adli yardım talebinde bulunmayanlar direk harç yatırarak davalarını açabilirler.
 • Dava incelemesi dosya üzerinden yapılmakta olup davanın takibi için duruşmaya ya da mahkemeye gitmek zorunluluğu yoktur.
 • Mali durumunuz müsaitse avukat marifetiyle süreci takip edebilirsiniz. Mali durumunuz uygun değilse, ülkemizde davaların takibi için avukat tutma zorunluluğu olmadığından süreci kendiniz takip edebilirsiniz.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ÇALIŞANLARI VE YÖNETİCİLERİ İÇİN YOL HARİTASI

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 21.7.2016 tarihli genelge ile Özel Öğretim Kurumları ile Özel Öğrenci Yurtlarında görev yapan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, eğitimci, yönetici ve diğer personelin ÇALIŞMA İZİNLERİNİN VALİLİK tarafından iptal edileceği ve bu personel için başka bir özel öğretim kurumunda ÇALIŞMA İZİN ONAYI düzenlenmeyeceği belirtilmiştir.
 • ÇALIŞMA İZNİNİN İPTALİ ile ÇALIŞMA İZİN ONAYININ DÜZENLENMEMESİ işlemi açıkça hukuka aykırı olduğu için bu işlemin iptali için yasal işlem yapılması gerekmektedir.

Yasal işlem yapılması için;

 • ÖNCELİKLE; Çalışma izninin iptal edilip edilmediği ve çalışma izni verilip verilmeyeceği hususunun, EN SON ÇALIŞILAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NEdilekçe ile başvuru yapılarak öğrenilmelidir. (DİLEKÇE ÖRNEĞİ DİLEKÇE KISMINA EKLENDİ) Özel bir durumunuz olduğunu düşünüyorsanız, dilekçeyi kendi özel durumunuza göre düzenleyebilirsiniz.
 • Başvuru, bizzat giderek yapılabileceği gibi bir yakınınız tarafından da yapılabilir. Dilekçe sizin adınıza hazırlanmalı ve imza sizin tarafınızdan atılmalı.
 • Yazılı olarak cevap alındıktan ya da yazılı cevap vermeyip sözlü olarak bilgi verildikten sonra; bireysel olarak kendinizle ilgili işlemin iptaliyle birlikte, bu işleme dayanak olarak gösterilen GENELGENİN de iptali için DANIŞTAY’A 60 gün içerisinde iptal davası açılması gerekmektedir. İşlemin dayanağı genelge olduğu için genelgenin iptalini de istemek gerekmektedir. Bu nedenle dava DANIŞTAY ‘da açılmalıdır.
 • Başvurunuza aynı gün ya da birkaç gün içerisinde cevap verilmezse, cevap beklenmeksizin, genelgeden yeni haberdar olduğunuzu belirterek Danıştay’a dava açılmalıdır. Öğrenme tarihi olarak şifahi olarak size bilgi verilen tarihi esas alınız. Bu tarihten itibaren 60 gün içinde DANIŞTAY’A dava açılmalıdır.
 • Eğer yazılı bir cevap verildiyse yazılı cevap verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır.
 • Dava dilekçesi örneği sitede var. ( ÖĞRETMENLİK RUHSATININ İPTALİ- DİLEKÇE başlıklı bölümde) Kırmızı ile işaretlenmiş kısma Valilik tarafından verilen cevapla ilgili bilgiler yazılmalı. Yazılı cevap alındıysa tarih ve sayısı yazılmalı. Yazılı cevap alınmadıysa tarih ve sayısı bilinmeyen işlem olarak belirtilmelidir. Diğer kısımlar okunarak kendi durumunuza aykırı bir husus olup olmadığı kontrol edilmeli.
 • Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra 3 nüsha çıkartılmalı. 2 nüshası mahkemeye vermek için, 1 nüshası da kendinizde kalması için.
 • Davayı bulunduğunuz il/ilçe de ki en yakın adliyeye giderek açabilirsiniz. Gittiğiniz adliyede İdare mahkemesi varsa nöbetçi idare mahkemesi aracılığıyla, idare mahkemesi yoksa nöbetçi asliye hukuk mahkemesine giderek davanızı açabilirsiniz. Harç ödemeleri gittiğiniz adliyede halledilmektedir.
 • Adli yardım talepli açıyorsanız, harç ödemesi yapılmayacaktır. Dava dilekçesi adli yardım talepli olarak hazırlanmıştır. Adli yardım talepli açılmasında herhangi bir mahsur yoktur. İşi olmayan ve maddi olarak sıkıntıda olan insanların adli yardım talebinde bulunması doğru olacaktır. Adli yardım talebiyle ilgili bilgi notu SORULARA CEVAPLAR başlıklı bölümde yer almaktadır. Okuyup bilgi edinebilirsiniz.
 • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapabilmek için Danıştay’a açılan davanın sonucunun beklenmesi gerekmektedir. Danıştay’ın kararı belli olduğunda siteye AYM ve AİHM başvuruları için gerekli dokümanlar eklenecektir.

MEB’İN YAZISI DOĞRULTUSUNDA VALİLİKLERE YAPILACAK BAŞVURU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN VALİLİKLERE GÖNDERİLEN 11.10.2016 TARİHLİ BİR YAZIYLA, ÇALIŞMA İZİNLERİNİN HİÇBİR DEĞERLENDİRME YAPMADAN İPTAL EDİLMİŞ OLMASININ MAĞDURİYETLERE NEDEN OLDUĞU BELİRTİLEREK VALİLİK BÜNYESİNDE BİR KOMİSYON OLUŞTURULARAK YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI İSTENMİŞTİR.

YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI İÇİN YAZILI BİR BAŞVURU METNİ HAZIRLANMIŞTIR. METİN GENEL İFADELER KULLANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. HERKES, ÖRNEK DİLEKÇE MANTIĞINA UYGUN OLARAK KENDİ DİLEKÇESİNİ HAZIRLAMALIDIR. BAŞVURU YAPMAK İÇİN YETERİNCE SÜRE VAR, BU NEDENLE ACELE ETMEDEN DİLEKÇE HAZIRLANMALIDIR.

SİZE YÖNELTİLEN SUÇLAMANIN DOĞRU OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DELİL VARSA DİLEKÇENİZE EKLEYEBİLİRSİNİZ.

 

VALİLİKLERE VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

News Reporter