ŞİRKET VE KURUMLARA EL KOYMA

EL KONULAN DERNEKLER İÇİN, 685 S KHK OHAL KOMİSYONU DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN AİHM BAŞVURU FORMU (05.02.2017)

1- AİHM BAŞVURUSU KONUSUNDA AÇIKLAMA (05.02.2017)

2- AİHM BAŞVURU FORMU EL KONULAN DERNEK ÜYELERİ İÇİN  ( 05.02.2017)

3- EK-4 AİHM EK BEYAN DİLEKÇESİ

EL KONULAN ŞİRKET VE KURUMLAR İÇİN YOL HARİTASI

ŞİRKET, DERNEK, SENDİKA VE VAKIFLARLA İLGİLİ OLARAK ÜÇ FARKLI İŞLEM TÜRÜ VAR;

  • KHK GEREKÇE GÖSTERİLEREK İDARİ BİR KARARLA (VALİLİK-BAKANLIK GİBİ ) EL KOYMA
  • KHK EKİNDE YER ALAN LİSTEYLE EL KOYMA
  • KAYYIM ATAMA SURETİYLE EL KOYMA

Ekte yer alan açıklama doğrultusunda öncelikle bilgi ve belge toplanmalı. Acil yapılması gereken işlemler için planlama yapılmalıdır. 

Sitede en kısa zamanda AYM ve AİHM başvurusu için gerekli belgeler yüklenecektir. İsteyenler kullanabilir.

 

EL KONULAN ŞİRKET VE KURUMLAR YOL HARİTASI

EL KONULAN EĞİTİM ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ AİHM YOL HARİTASI

1- EL KONULAN ŞİRKETLER İÇİN BİLGİ NOTU

2- SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

EL KONULAN ŞİRKETLERLE İLGİLİ VERGİ VE SSK BORCUNA İTİRAZ SÜRECİ

Elkonulan şirketlerin vergi ve sigorta borçlarıyla ilgili olarak ta öncelikle yapılması gereken, el konulan menkul ve gayrimenkul malvarlığından tahsilatın yapılmasıdır. Vergi borcunun tahsili amacıyla doğrudan şirket ortaklarına yapılan icra-i işlemlere karşı dava açılmalıdır.

1- VERGİ MAHKEMESİNE VERGİ BORCU İTİRAZI

2- İŞ MAHKEMESİNE SGK BORCU İTİRAZI

667 S KHK İLE EL KONULAN EĞİTİM ŞİRKETLERİ İÇİN AYM BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU FORMU VE ÖZET EKİ

667 s KHK İLE ELKONULAN ŞİRKET ORTAKLARI TARAFINDAN AÇILMASI GEREKEN İDARİ DAVA

667 s KHK ile bazı kurumlarla birlikte eğitim şirketlerine de el konulmuştur. 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 6749 sayılı yasa ile de bu durum kanunlaştırılmıştır.

AİHM’nin son kararından sonra iç hukuk yollarını tüketmek önemli hale gelmiştir. Şu anda Türkiye’de etkili bir iç hukuk yolunun olmadığı tarafsız herkes tarafından ifade edilmektedir. Ancak, AİHM’nin mevcut içtihadı değişinceye/değiştirilinceye kadar da iç hukuk yolların tüketilmesi gerekmektedir.

Ekte eğitim şirketi hissedarları adına hazırlanan avukatlı başvuru ve avukatsız başvuru örnekleri bulunmaktadır. El konulan şirketlerin yayınlandığı EK-II listesinde isimi bulunan şirketin ortaklarından sadece birisinin Ankara İdare mahkemesinde dava açmasının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Örnek olarak eklenen dava dilekçesi dikkatlice okunmalı el konulan kurumun ve şirketin durumuna uymayan ifadeler varsa gözden geçirilerek çıkarılmalıdır.

Dilekçenin 1. Paragraf “Olaylar” kısmında şirkete yönelik özel durumlar mümkün olduğu şekilde ayrıntılı anlatılmalıdır.

Ek-II listede yer almayan fakat valilik ya da bakanlık kararıyla kapatılan kurumlar varsa bu dilekçe o şirketler için uygun değildir.

Birinci dilekçe avukat tarafından verilmek üzere hazırlandı, ikinci dilekçe ise bizzat ortak tarafından verilmek üzere hazırlanmıştır.

1- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATLI

2- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATSIZ 

667 S KHK İLE ELKONULAN DERNEK YETKİLİLERİ TARAFINDAN AÇILMASI GEREKEN İDARİ DAVA

667 s KHK ile bazı kurumlarla birlikte DERNEKLERE de el konulmuştur. 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 6749 sayılı yasa ile de bu durum kanunlaştırılmıştır.

AİHM’nin son kararından sonra iç hukuk yollarını tüketmek önemli hale gelmiştir. Şu anda Türkiye’de etkili bir iç hukuk yolunun olmadığı tarafsız herkes tarafından ifade edilmektedir. Ancak, AİHM’nin mevcut içtihadı değişinceye/değiştirilinceye kadar da iç hukuk yolların tüketilmesi gerekmektedir.

Ekte DERNEK YETKİLİLERİ adına hazırlanan avukatlı başvuru ve avukatsız başvuru örnekleri bulunmaktadır. El konulan DERNEKLERİN yayınlandığı EK-III listesinde isimi bulunan DERNEĞİN YETKİLİLERİNDEN sadece birisinin Ankara İdare mahkemesinde dava açmasının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Örnek olarak eklenen dava dilekçesi dikkatlice okunmalı el konulan DERNEĞİN durumuna uymayan ifadeler varsa gözden geçirilerek çıkarılmalıdır.

Dilekçenin 1. Paragraf “Olaylar” kısmında DERNEĞE yönelik özel durumlar mümkün olduğu şekilde ayrıntılı anlatılmalıdır.

Ek-II listede yer almayan fakat valilik ya da bakanlık kararıyla kapatılan kurumlar varsa bu dilekçe o DERNEK için uygun değildir.

Birinci dilekçe avukat tarafından verilmek üzere hazırlandı, ikinci dilekçe ise bizzat ortak tarafından verilmek üzere hazırlanmıştır.

1- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATLI

2- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATSIZ 

667 S KHK İLE ELKONULAN VAKIF YETKİLİLERİ TARAFINDAN AÇILMASI GEREKEN İDARİ DAVA

667 s KHK ile bazı kurumlarla birlikte VAKIFLARA de el konulmuştur. 29 Ekim 2016 tarihinde çıkarılan 6749 sayılı yasa ile de bu durum kanunlaştırılmıştır.

AİHM’nin son kararından sonra iç hukuk yollarını tüketmek önemli hale gelmiştir. Şu anda Türkiye’de etkili bir iç hukuk yolunun olmadığı tarafsız herkes tarafından ifade edilmektedir. Ancak, AİHM’nin mevcut içtihadı değişinceye/değiştirilinceye kadar da iç hukuk yolların tüketilmesi gerekmektedir.

Ekte VAKIF YETKİLİLERİ adına hazırlanan avukatlı başvuru ve avukatsız başvuru örnekleri bulunmaktadır. El konulan VAKIFLARIN yayınlandığı EK-III listesinde isimi bulunan VAKIFLARIN YETKİLİLERİNDEN sadece birisinin Ankara İdare mahkemesinde dava açmasının yeterli olduğunu düşünüyorum.

Örnek olarak eklenen dava dilekçesi dikkatlice okunmalı el konulan VAKIF durumuna uymayan ifadeler varsa gözden geçirilerek çıkarılmalıdır.

Dilekçenin 1. Paragraf “Olaylar” kısmında VAKFA yönelik özel durumlar mümkün olduğu şekilde ayrıntılı anlatılmalıdır.

Ek-II listede yer almayan fakat valilik ya da bakanlık kararıyla kapatılan kurumlar varsa bu dilekçe o VAKIF için uygun değildir.

Birinci dilekçe avukat tarafından verilmek üzere hazırlandı, ikinci dilekçe ise bizzat ortak tarafından verilmek üzere hazırlanmıştır.

1- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATLI

2- İDARE MAHKEMESİ İPTAL DAVASI DİLEKÇESİ- AVUKATSIZ 

News Reporter