TUTUKLULAR TARAFINDAN TUTUKLULUK KONUSUNDA YAPILACAK AİHM BAŞVURUSUNA DAİR AÇIKLAMALAR 

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2018

 Güncelleme konusunda açıklama

 1. Tutuklama konusundaki bu açıklayıcı bilgiler ve AİHM başvuru formu ve ekleri, daha önce yayınlanan metinlerin güncellenmesinden ibarettir. 20 Şubat 2018 tarihli güncellemenin ana gerekçesini, tutuklamanın haksız olduğu yönündeki Anayasa Mahkemesi kararlarının (akademisyen gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’a ilişkin 11 Ocak 2018 tarihli kararların) ilk derece mahkemelerince uygulanmaması oluşturmaktadır. Kararları uygulanmayan bir ulusal mahkeme (AYM), etkili iç başvuru yolu olmaktan çıkar. Bu hususta özellikle ekteki AİHM başvuru formunun 10. sayfasında güncelleme yapılmış, diğer sayfalarda yazılanlar da yeniden gözden geçirilmiştir. Bu başvuru formundaki önemli değişikliklerden birini de, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin ekleme oluşturmaktadır.
 2. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi birçok açıdan etkisiz bir başvuru yoluna dönüşse de, ileride bir sürprizle karşılaşmamanız için, biz yine de AİHM’ye başvuru yapmadan önce mutlaka Anayasa Mahkemesine de başvuru yapmış olmanızı önermekteyiz.
 3. Anayasa Mahkemesine tutuklama konusunda başvuru yapmış olup da, AYM başvuru tarihinden bu yana en az 8 ay geçen ve hâlâ AYM’nin karara bağlamadığı başvurularda, her tutuklu, artık AYM’nin karar vermesini beklemeden, usule uygun olarak AİHM’ye başvuru yapabilir. Bu konudaki gerekçe, ekteki AİHM başvuru formunun 10. sayfasında yazılıdır.

 

Bazı Bilgiler

 1. Bu açıklamalar ve AİHM başvuru formu ve ekler, sadece tutukluluk konusuna özgü olarak hazırlanmıştır. Tutuklu olup da Anayasa Mahkemesine başvurmuş olanlar, bu başvuru formu ve eklerini kullanarak AİHM’ye başvuru yapabilirler. Yakın zamanda tahliye olanlar da, eğer daha önce tutukluluk konusunda AYM’ye başvurmuş iseler, aynı konuda isterlerse AİHM’ye başvuru yapabilirler.
 2. Bu başvuru formunu kullanarak AİHM’ye başvuru yapabilmek için, öncelikle aynı şikâyetlerin usulüne uygun şekilde Anayasa Mahkemesine (AYM) sunulmuş olması gerekir. Aksi durumda AİHM, başvurunuzu “iç hukuk usule uygun olarak tüketilmediği gerekçesiyle” reddedebilir. Bunu, AYM kararları uygulanmamış olsa dahi, AYM etkisiz başvuru yoluna dönüşse dahi yapabilir. Risk almamanız için, her halükarda AİHM’ye başvurmadan önce AYM’ye başvurmuş olmanızı önermekteyiz.
 3. Bu açıdan izlenmesi gereken yol kısaca şu şekildedir:
 • İlk olarak tutuklama kararı ya da tutukluluğun devamı kararına, tebliğden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmiş olmalıdır. İtiraz dilekçesi örneği internet sitesinde yer almaktadır.
 • İtiraz talebi reddedildikten sonra, itirazın reddi kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde AYM’ye başvurulmuş olmalıdır. Ancak AYM başvurusu eksiksiz bir başvuru olmalı ve AİHM başvuru formunda ileri sürülen tüm şikâyetleri (hak ihlallerini – sayfa 8 ve 9) kapsamalıdır. Bu konuda örnek bir AYM başvuru formu daha önce internet sitesinde yayınlanmıştı. Henüz başvuru yapmamış olanlar, bu örnekten yararlanarak öncelikle AYM’ye başvurmalıdır.
 • Eğer daha önce eksik bir başvuru formu ile AYM’ye başvuru yaptıysanız, yeniden tutukluluğun devamına itiraz edip, AYM’ye süresinde (30 gün) yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Bu yeni başvuru için de web sitesinde yer alan örnek AYM başvuru formunu kullanabilirsiniz.
 • Bu şekilde iç hukuk yollarını tükettikten ve AYM’ye başvurduktan sonra, en fazla 2 ay bekledikten sonra, AİHM’ye başvuru yapabilirsiniz. Ancak AYM başvurusunun üzerinden 8 ay geçmişse, artık daha fazla beklemeden AİHM’ye başvuru yapmanızda, daha fazla zaman kaybetmeme açısından yarar vardır.
 • Daha önce usule uygun olarak itiraz edip, sitemizde yer alan formu kullanarak AYM başvurusu yapanlar, bu metnin ekindeki AİHM başvuru formunu kullanarak doğrudan AİHM’ye başvuru yapabilirler.
 • Bu metin ve ekleri sadece AİHM başvurusu için hazırlanmıştır.
 1. CMK’nın 262. maddesine göre, tutuklu kişinin eşi de tutuklama veya tutukluluğun devamı kararına itiraz edebilir; dosyadaki belgelerin birer örneğini talep edebilir. Hatta istinaf ve temyiz başvurularında da bulunabilir.
 2. AİHM’ye usulüne uygun olduğu sürece birden çok başvuruda bulunabilirsiniz. Daha önce aynı konuda (tutuklama) AİHM’ye de başvuru yaptıysanız ve eksik olduğunu düşünüyorsanız, bu başvuru formunu ve eklerini kullanarak yeni bir başvuru daha yapabilirsiniz.
 3. Bu başvuru formunda önemli bir hak ihlali ileri sürülmektedir. Bu ihlal, non bis in idem ilkesine (aynı eylem ve suçtan iki kez yargılama ve cezalandırma yasağı). Bu şikâyeti sadece kamu görevinden çıkarılmış olanlar veya kamu görevinden çıkarılmaya benzer bir cezalandırmaya tabi tutulanlar kullanabilir. Diğer tutukluların, AİHM başvuru formundan bu şikâyeti çıkarması gerekir. AİHM başvurusunda bu şikâyeti de ileri sürmenizde şimdilik bir zarar yoktur. Ancak Haziran 2017 tarihinde yayınlanan AYM başvuru formlarını kullanarak AYM’ye başvurduysanız, o başvuru formlarında bu şikâyete de zaten yer verilmişti; ayrıca yeni hazırlanacak AYM formunu kullanıp bu konuda yeni başvuru yapmanıza gerek yok. Ancak daha önce bu konuyu AYM’ye sunulan başvurularda ileri sürmeyenler için yakında bu şikâyete özgü yeni bir AYM başvuru formu hazırlanıp yayınlanacaktır. O formu kullanarak non bis in idem kuralının ihlal edildiğini AYM önünde ileri sürüp, ileride AİHM’yi bilgilendirebilirsiniz. Bu husustaki AYM başvurusu açısından herhangi bir süre sınırı da bulunmamaktadır. Bu konu sadece bilgi için yazıldı.
 4. Ayrıca, AİHM’ye tutukluluk için ayrı, Yargıtay’ın hakkınızdaki mahkûmiyet kararını onaması sonrası adil yargılanma hakkı için ayrı, meslekten ihraç için ayrı, cezaevi şartlarının insanlık dışı muamele oluşturduğu için ayrı başvurularda bulunabilirsiniz. Cezaevi şartlarının insanlık dışı muamele oluşturduğu (AİHS m. 3) hususunu ilgilendiren AYM ve AİHM başvuru formları, özellikle hasta ve özürlülerin durumu dikkate alınarak, kısa bir süre önce internet sitesinde yayınlanmıştır.
 5. Eğer tutuklama konusunda bugüne kadar AYM’ye başvuru yapmadıysanız, internet sitemizde yer alan tutukluluğun devamına itiraz dilekçesi ile AYM başvuru formunu kullanarak itiraz sonrası, 30 gün içinde AYM başvurusunu yapabilirsiniz. Daha sonra da bu açıklamaların konusunu oluşturan AİHM başvuru formunu kullanarak AİHM’ye tutuklama konusunda başvuru yapabilirsiniz.
 6. Bir bilgi: Tutukluluk süresi her ay hâkimlik ya da mahkeme kararı ile uzatılmak zorundadır. Bu kararlara karşı, her tutukluğun devamı kararına itiraz etmenizde yarar vardır. İleride bu itirazlara ilişkin kararlar AİHM’ye sunulup, gerekçesiz kararlara dayalı olarak tutukluluğun devam ettirildiği iddianızı daha kolay ispatlayabilirsiniz.
 7. Önemli bölümleri doldurulmuş olan AİHM başvuru formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra AİHM’ye gönderiniz.

AİHM Başvuru Formunun Doldurulmasına Dair Bilgiler

Aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak AİHM başvuru formunun eksik kısımlarını doldurabilirsiniz

 1. AİHM’ye göndereceğiniz başvuru zarfına sadece üç tür metin ekleyiniz. Bunlardan ilki başvuru mektubu olup, bu mektubun boş kısımlarını (isim, adres, tarih) doldurup imzalayınız. İkincisi, başvuru formu, üçüncüsü ise başvuru formunun 12. sayfasında belirtilen eklerdir. Bunların dışında başkaca hiçbir metin veya belge eklemeyiniz. AİHM şekil şartlarını katı bir şekilde yorumlamakta ve en küçük eksiklik veya fazlalıkta başvuruları usulden reddedebilmektedir. Başvuru mektubu, başvuru formu ve eklerin bir kısmı, internet sitesinde yer almaktadır.
 2. Başvuruyu bir temsilcinin yapması daha doğru olur: Başvurucu tutuklu olduğu için, bu başvuruyu bir temsilcinin (avukat, eş, baba, reşit çocuk vb) yapmasında yarar vardır. Temsilci olan kişi, öncelikle başvuru mektubunun boşluklarını doldurup imzalayarak bu mektubu hazırlamalıdır. Başvuruyu temsilci (eş, baba, kardeş, reşit çocuklar) olarak yapıyorsanız, adres bilgileri size ait olmalıdır.
 3. Başvuru formu: 5-11. sayfaları doldurulmuş olan başvuru formunun kişiye özel bilgilerin yer aldığı sayfaları boş bırakılmıştır. Bu boşlukları aşağıda yazıldığı şekilde sizler doldurmalısınız. Başvuru formunu öncelikle bilgisayarınıza kaydediniz; bu form bilgisayarınızda Adobe Reader 9 (adobe.com) veya Foxit Reader 7 programları olmadan açılmamaktadır. Bu programlar bilgisayarınızda yoksa internetten indirebilirsiniz.
 4. Başvuru formunun 5-11 sayfaları her başvurucu dikkate alınarak ortak hazırlanmıştır. Bu bölüme dokunmamanızda yarar bulunmaktadır. Ancak 7. Sayfanın son bölümündeki (paragraf 18-23) boşlukları doldurmak size aittir. Bu bölümü başvurucunun durumuna uyarlayıp, boş bırakılan kısımları dikkatlice doldurunuz ve ilgili ekleri sırasıyla hazırlayınız. Başkaca tutukluluğa itiraz dilekçeleri sunduysanız, onları da bu bölümde, boş kısmın izin verdiği ölçüde ve benzer şekilde, tarih sırasına göre belirtebilirsiniz. Başvuru formunun 7. Sayfasının 22. Paragrafındaki bilgiyi kontrol ediniz ve başvurucu hakkında henüz iddianame düzenlenmediyse bu bilgiyi düzeltiniz. “Başvurucu hakkında bu başvurunun yapıldığı tarih itibariyle henüz iddianame düzenlenmemiştir” ifadesini kullanabilirsiniz. Bu durumda, başvuru formunun 12. Sayfasındaki eklerin sırasını da bu doğrultuda düzeltmeniz gerekecektir.
 5. Başvuru formunun birinci sayfasında sol tarafta “1 – Başvurucu (Gerçek kişi)” başlığı altındaki bölümü (1-9 arası) eksiksiz bir şekilde doldurunuz.
 6. İkinci sayfada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek bulunmamaktadır. İlgili kutucuk işaretlenmiştir.
 7. Başvuru formunun üçüncü sayfasında avukata veya üçüncü bir kişiye (baba, eş, kardeş, reşit çocuk) vekâlet vererek başvuru yapılacaksa, doldurmanız gereken bölümler yer almaktadır. Başvuruyu doğrudan başvurucu imzalayarak gönderecekse, bu sayfanın boş bırakılması gerekir. Ancak avukat ya da bir yakınınız (örneğin ‘eş’) aracılığıyla başvuru yapacaksanız bu durumda üçüncü sayfadaki boşlukların doldurulması gerekir; hem başvurucu hem de vekil (temsilci) olan kişi ıslak imza ile bu sayfanın sonundaki YETKİ BELGESİ kısmını imzalamalıdır. Başvurucu tutuklu olduğu için, bu başvuruyu bir yakının temsilci olarak imzalayıp Mahkemeye göndermesinde pratik olarak yarar vardır. Önerimiz, başvurucunun eşi, annesi, babası, kardeşi ya da reşit çocuklarından birinin temsilci olması ve başvuruyu tutuklu adına yapması yönündedir. Temsilci avukat ise (sadece) sağ taraf, değilse (sadece) sol taraf doldurulmalıdır. Eğer başvuruyu temsilci yapacaksa, son sayfada da ilgili bölümler (71 ve 72. kutular) bu duruma uygun şekilde doldurulmalıdır. Adres bölümüne temsilci olan kişinin bilgileri yazılmalı ve son sayfadaki imza bölümünü temsilci imzalamalıdır. Başvurunuzu avukata yaptıracaksanız, özellikle başvuru formunun sekiz, dokuz, on ve on birinci sayfalarındaki açıklamaları değiştirmemesini talep ediniz. Bu açıklamalar AİHM’den pozitif netice almak için önemlidir.
 8. Dördüncü sayfa tüzel kişilere ilişkin olup sizi ilgilendirmediği için boş bırakınız.
 9. Başvuru formunun beş, altı ve yedinci sayfaları OLAYLAR konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde yazılan olaylar her başvurucuyu kapsayacak şekilde kaleme alınmıştır. Kural olarak bu bölümde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Olaylar hak ihlalleri açısından dayanak oluşturacak şekilde seçilmiştir. Sadece yedinci sayfanın son bölümü, 18-23. paragrafındaki boşlukların doldurulması gerekmektedir. Bu bölümü dikkatlice doldurmanızda yarar vardır. Olaylar kısmında yer vermek istemediğiniz herhangi bir ifade olduğunu düşünüyorsanız, esasını etkilememek kaydıyla silebilir veya değiştirebilirsiniz.
 10. Başvuru formunun sekiz ve dokuzuncu sayfalarında hak ihlallerine (şikâyetlere) yer verilmiştir. Bu bölüme dokunmamanızda yarar vardır. Bu bölüm taleplerinize (hak ihlallerine) ilişkin olup lehinize karar çıkmasını istiyorsanız, hukuken daha ileri argümanlar yazamadığınız sürece, değişiklik yapmamanızı öneririz.
 11. ÖNEMLİ: Eğer OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılanlardan değilseniz (veya sivil ölüm oluşturur şekilse mesleğinizi kaybetmediyseniz), başvuru formunun 9. Sayfasının son kısmında yer alan “II- AİHS’YE EK 7 NO.LU PROTOKOLÜN 4. MADDESİ (Non bis in idem Kuralı” ile “III- AİHS’YE EK 7 NO.LU PROTOKOL m. 4 ile bağlantılı olarak AİHS m. 5/1 ihlali” başlıkları ve bu başlıkların karşısında yer alan II ve III. paragrafı başvuru formundan çıkarınız. Ayrıca başvuru formunun 10. sayfasının son kısmındaki bu şikâyete ilişkin bağlantılı paragrafı (II) da metinden çıkarınız. Son olarak, Ek-14’ün son bölümündeki (sayfa 19-20) bu şikâyetlere dair bilgileri de metinden çıkarınız.
 12. Onuncu sayfada iç hukuk yollarının etkisiz olduğu ve bu nedenle doğrudan AİHM’ye başvurulduğu belirtilmiş olup bu bölümde de herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Sadece 2 numaralı paragrafın ilk iki satırındaki boşlukları (tarih ve süre) doldurmanız gerekmektedir. Örneğin, “ Anayasa Mahkemesine 02/01/2017 tarihinde başvuru yapılmasına ve başvuru tarihinin üzerinden geçen yaklaşık 14 ay gibi uzunca bir süreye rağmen …14 ay olarak belirtilen süreyi, AYM başvuru tarihi ile sizin AİHM’ye başvuru yapacağınız tarihi dikkate alarak hesaplayınız. Örneğin, 10 Ekim 2016 tarihinde AYM’ye başvuru yaptıysanız ve 10 Mart 2018 tarihinde AİHM’ye başvuru yapıyor iseniz, belirteceğiniz süre, “17 ay gibi uzunca bir süre…” ifadesi olacaktır.
 13. On birinci sayfada sadece sayfanın sonundaki 66 ve 67. paragrafları kontrol ediniz. Eğer AİHM önünde derdest başka bir başvurunuz yoksa bu sayfaya da dokunmanıza gerek yoktur. Aksi durumda 66. paragrafta “evet” kutucuğunu işaretleyip, 67. kutucuğa da derdest olan başvurunuzun numarasını yazınız. Numara henüz gelmediyse, “Henüz başvuru numarası tarafımıza bildirilmedi” açıklamasını yazabilirsiniz. 62. ve 63. paragraflarda da herhangi bir değişiklik gerekmemektedir.
 14. On ikinci sayfada isimleri belirtilen ekleri hazırlayıp sırasıyla arka arkaya koyunuz. Söz konusu eklerden ilk 14 ek bu metinle birlikte internet sitesinde yayınlanmış olup, onları bilgisayarınıza indirerek kullanabilirsiniz. İlk ek başvurucunun nüfus cüzdanının ön yüz fotokopisi olacaktır. Nüfus cüzdanının ön yüzünü taratıp ilk sayfaya aktarınız. Detaylı açıklamalara dair Ek-14, kesinlikle 20 sayfadan fazla olmamalıdır; aksi durumda başvurunuz incelenmeden reddedilir. Diğer ekleri sırasıyla sizler hazırlayacaksınız. Eklerin 12. Sayfada belirtilenlerle ve sırasıyla uyuşup uyuşmadığını son bir kez kontrol etmenizde yarar vardır.
 15. Başkaca ekler eklerseniz bunları da sırasıyla belirtiniz. İnternet sitesinde yer alan ekleri (ilk 14 ek) yazıcıda yazdırdıktan sonra, diğer eklerin fotokopilerini de hazırlayınız. Tüm bu ekleri arka arkaya sırasıyla koyunuz ve sağ üst köşeye mavi tükenmez bir kalemle sayfa numarası vererek adeta bir kitap şeklinde hazırlayınız. Daha sonra başvuru formunun 12. sayfasında her bir ekin karşısına, o ekin başladığı sayfanın numarasını yazınız. Başvuru formunu ve bu şekilde hazırladığınız ekleri sırasıyla bir araya getiriniz ve zımbalamadan, başvuru mektubu ve başvuru formu üste gelecek şekilde, tümünü deforme olmayacak bir zarfa koyunuz. Mümkünse bundan önce, başvuru mektubu, başvuru formu ve tüm ekleri scan edip, bir CD’ye yükleyerek, bu CD’yi de (Ek-21 olarak belirtip) başvuru paketine ekleyiniz. CD’ye aktarma imkânınız yoksa bunu yapmayabilirsiniz ama postada belgelerin eksiltilmemesi için CD’ye aktarıp CD’yi de zarfa koymanızda yarar vardır.
 16. Başvuru formunun on üçüncü sayfasında, 70 numaralı kutucuğa başvuruyu postaya vereceğiniz tarihi veya bir gün öncesinin tarihini yazınız. 71. kutucuğa, başvuruyu doğrudan başvurucu yapacaksa, o imza atmalıdır; ancak bu zor görünmektedir. Avukat veya bir yakını olarak temsilci sıfatıyla başvuru yapılacaksa (Bu, daha makul görünmektedir.), bu durumda “temsilci” kutucuğu işaretlenmeli ve temsilci olan kişi bu kutucuğa imza atmalıdır. Ancak bu durumda, yukarıda belirtildiği gibi üçüncü sayfanın da doldurulması şarttır. 72. kutucuğa ise temsilcinin ismi, soy ismi ve yazışma adresi doğru olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler yazışma için gerekli olan bilgilerdir. AİHM bu kısımda belirttiğiniz kişi ve adresle yazışacaktır. Bu adreste değişiklik olursa, zaman kaybetmeden başvuru numarasını da yazdığınız bir mektupla AİHM’ye yeni adresinizi mutlaka bildiriniz; bu konudaki mektubu önce fakslayıp daha sonra posta ile Mahkemeye gönderiniz. Eğer başvuruyu doğrudan başvurucu yapacaksa, 72. kutucuğa başvurucunun ismi, soy ismi ve adres bilgileri yazılmalı ve “başvurucu” kutucuğu işaretlenmelidir (Bunu önermiyoruz).
 17. Bu şekilde ekleri ile birlikte tamamladığınız başvuru formunu zarfa koyduktan sonra, başvuru formunun son bölümündeki adresi (The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) zarf üzerine yazınız; kendi adres bilgilerinizi de yazıp başvuruyu postaya verebilirsiniz. Başvuruyu DHL veya UPS gibi güvenli bir kargo ile göndermenizde yarar vardır. Postada kaybolma ihtimalini düşünerek, haklarınızı kaybetmemek için en azından iadeli taahhütlü gönderiniz ve AİHM’ye ulaşıp ulaşmadığını mutlaka kontrol ediniz. Posta masrafları dâhil yaptığınız tüm masrafların belgelerini saklayınız. İleride ikinci (karşı) görüşlerinizi Mahkemeye sunma aşamasında masraflara ilişkin belgelerin fotokopilerini AİHM’ye sunarak, ihlal kararı verilmesi durumunda yaptığınız harcamaları geri alabileceksiniz.
 18. Başvuru formunun imzalı bir fotokopisi dâhil, tüm belgelerin ve postaya verme belgesinin birer fotokopisini mutlaka saklayınız. Bu açıdan her konuda yaptığınız başvurular için ayrı bir dosya oluşturunuz. Örneğin tutukluluk için ayrı, adil yargılanma için ayrı (bu konuda kısa sürede örnek başvuru formları yayınlanacaktır), meslekten ihraç için ayrı bir başvuru dosyası hazırlayınız ve belgelerini o dosyada saklayınız. AİHM’ye göndereceğiniz her belgenin fotokopisini gönderiniz; aslını saklayınız. Başvurunuza dair her türlü yeni gelişmeden de mahkemeyi zamanında haberdar ediniz; bu durumda şekil olarak “başvuru mektubu” isimli mektubun bir benzerini hazırlayınız. A4 kâğıda söz konusu gelişmeyi yazarak, başvurucu ismini ve (varsa) başvuru numarasını da belirterek, önce fakslayıp daha sonra da posta yoluyla gönderiniz.
 19. İlk başvuru yapıldıktan sonra, aradan dört-beş ay geçmesine rağmen alındı mektubu size ulaşmazsa, AİHM’ye bir mektup yazıp, başvuru yaptığınızı ve başvurunun alındığına dair herhangi bir mektup almadığınızı belirtip, başvurunun ulaşıp ulaşmadığını sorunuz. Bu mektubu önce fakslayıp, daha sonra postaya veriniz. Bu mektup, AİHM başvuru mektubu örneğinde olduğu gibi yazılabilir.
 20. AİHM internet sitesinde (echr.coe.int) başvurunun hangi aşamada olduğuna dair bilgilerin yer aldığı bir bilgilendirme kutucuğu da bulunmaktadır. Başvuru numarasını girerek başvurunuzun hangi aşamada olduğunu kontrol edebilirsiniz. En azından bir yıl sonra düzenli olarak her ay bu bilgilendirme kutucuğundan yararlanarak başvurunuzun hangi aşamada olduğunu kontrol etmenizde yarar vardır. Bazen AİHM’in gönderdiği mektupların başvurucuya ulaşmadığı ve başvurucunun da süresinde cevap vermediği için, başvuruların reddedildiği gibi olaylar yaşanmaktadır. Bunu önlemenin yolu, başvuru numarası geldikten sonra, düzenli aralıklarla başvurunuzun hangi aşamada olduğunu AİHM internet sitesinden sizlerin kontrol etmenizdir. Eğer size mektup gönderildiği yazılı olmasına rağmen bu mektup ulaşmadıysa, faksla AİHM’den mektubun veya belgelerin bir örneğini talep edebilirsiniz.

 

 

News Reporter